Latest Post

“น้องปุณ” นักเรียนชั้น ม.4 ผู้หลงรักไก่ชนจนต้องเปิดฟาร์มเลี้ยงและยังสร้างรายได้หลักหมื่น บาคาร่าออนไลน์ สล็อต

ไก่นกกรด เป็นไก่งดงามอีกประเภทหนึ่ง อาการยืนเด่นสง่า ชนเชิงดี มักมีลำแข้งไม่ เป็นไก่ชนดุเดือดไม่กลัวใครกันแน่ 

รีวิวไก่ชนพันธุ์นกกรดหางดำ

ไก่นกกรดเป็นไก่พันธุ์แท้แต่ว่าโบราณครั้งอยุธยา มีชื่อเสียงเมื่อครั้งสังสรรค์กรุงหงสาวดีจัดให้มีการตีไก่หน้าพระที่นั่งบุเรงท่วมสมเด็จพระพระราชายังทรงพักพิงอยู่เมียนมาร์

โปรดให้พระน้องยาคุณสมเด็จพระเอกาทศรถยนต์นำไก่กรดไปชนหน้าพระที่นั่ง ได้ชนะไก่ประเทศพม่า รวมทั้งได้อยู่เป็นพ่อพันธุ์ตกทอดในประเทศประเทศพม่าจนกระทั่งตอนนี้

บ่อเกิด
ไก่นกกรดมีแหล่งเกิดอยู่ธรรมดา ไก่เก่ง ไก่ดัง จะอยู่ธรรมดา ไก่เก่งไก่ดังจะอยู่แถวจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ฯลฯ

จำพวก
ไก่นกกรดเป็นไก่ขนาดกึ่งกลาง เพศผู้ น้ำหนักโดยเฉลี่ย ราวๆ 3-3.5 กิโล ตัวเมีย ราว 2.5-3 โล สีของเปลือกไข่และก็ลูกไก่ เปลือกไข่สีน้ำตาลปนแดง ลูกไก่แดงลายลูกหมูป่า
หรือลายกระถิก ปาก หน้าแข้ง เล็บ เดือย สีเหลืองอมแดง ขนหัวสีแดง